A choice to make.. (repost)

"We sometimes fail to say what we really feel to a person even we had a chance to do it. It's a loss. One should not let it pass. Say it before time loses its patience and grab it back from you. "
-Choice, Ryan's blog entry

I wish i were a bit early to learn that Ryan, naging duwag ako sa aking nararamdaman nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba or not.. we cant' have the best of both worlds, kelangang may i sacrifice over another.. take the risk and come what may or keep your friendship at ikimkim nlang sa sarili ang nararamdaman.. nabasa ko ang dating blog entry ni Yheng about this.. bakit mo itatago ang nararamdaman mo, sabihin mo sa kanya.. at least naging totoo ka sa sarili mo.. mawala man ang friendship nyo.. nasabi mo naman at gumaan ang pakiramdam mo.. no more what if's kung kayo talaga eh di kayo.. pag hindi eh di hindi.. as simple as that..

0 Reaction(s) :: A choice to make.. (repost)