Things I've learned in Life

 1. Expect little. Para hindi masyadong masakit ang disappointment.
 2. Love more, pero magtira ka sa sarili mo.
 3. Live life as if there will never be tomorrow. Masakit kasing umasang bukas kasama mo pa sya, hindi na pala
 4. Forgive and Forget.
 5. Kapag pagod na ang puso, utak naman..
 6. Move On. Try to gain back self-esteem, Love yourself
 7. Open your heart to possibilities.
 8. Enjoy your existence. Kasi isang tao lang ang nagbasura sa iyo, dami namang kaibigan ang nagpapahalaga sa iyo.
 9. Think happy thoughts.
 10. Smile. =)

2 Reaction(s) :: Things I've learned in Life

 1. Expect little--that's my motto ever since. Let it come as a surprise.

 2. haha.. mahirap umasa nang malaki talaga..