Teh big move to Beta Blogger

err.. kung napapansin nyo hindi kayo makapag comment sa blogs ko or vice versa, iyon po ay dahil lumipat na ako sa Blogger Beta just like the other bloggers. ma re-retain pa rin ang mga old post nyo, iyon nga lang.. google account na gagamitin nyo sa pag login dito. sige iyon lang. kita-kits!!


Problems Related to Blogger Beta
One big problem with Blogger, right now, is the confusion over authentication. Under classic Blogger, you could have a Blogger account, with an account name. That account could be tied to any email account, with any email service. Blogger Beta ties your Blogger access to a Google email address. Unfortunately, even though you're not using Blogger Beta, you may be affected by changes to Classical Blogger, which support the Beta. Another thing unfortunately, you cannot post a comment on a non-beta blog or claim a mobile blog using your Google Account. These features are coming soon.

Yeah right!

tag: , ,

2 Reaction(s) :: Teh big move to Beta Blogger

  1. im not switching... yet.

  2. sigh. para nga tayong bumalik sa panahon ng bato. naging beta ulit. kakainis. hindi kasi ako makapag comment sa iba. kaya naisipan kong mag beta. eh kaso lalong lumala pa ata.