Hit na Hit

Since June 2006 - Teh Other side of [Jin] already got..

25,000+ hits!!

Salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aking personal na blog at mananatili itong "ad-free" dahil sa aking paniniwala na ang tunay na layunin ng blog ay pang-personal at pakikipag-komunikasyon sa ibang tao sa blogosphere - hindi upang pagkakitaan na naiiba ang motibo sa paggawa nito. More blog entries to come!! ^^;

0 Reaction(s) :: Hit na Hit