Plain and Simple

Kagaya ng blog layout ko ngayon, I just want my life to be plain and simple. Nakakapagod na ang masyadong complicated na buhay. Hindi ko alam paano ko magagawa iyon, pero sa palagay ko iyon ang kailangan ko ngayon kasama ng tahimik na buhay at walang iniisip na problema. Ayoko na umaasa at nag-eexpect pang dumating sa buhay ko na maganda lalo na sa pesteng love na yan. Hindi naman daw kasi hinahanap iyon - kusa na lang dumadating sa buhay. Sa ngayon ayoko na mag-isip pa ng mga imposibleng mangyari. Gusto ko ng simpleng buhay, iyon lang.

0 Reaction(s) :: Plain and Simple