He says

".. umaandar ang oras, maraming panahon na ang nasasayang ko sa pamumuhay nang mag-isa. hindi ko alam kung paano pagkakasyahin ang mga nalalabing oras pag nahanap ko na ang para sa akin.."

0 Reaction(s) :: He says