Maagang Kabwisitan Part 2

Green light for 15 seconds. Pesteng driver ka. Saka ka pa bumili ng lighter at namili ka pa ng kulay nito samantalang hindi ka naman naninigarilyo. Sinayang mo ang oras ko. Nagmamadali pa naman ako dahil Friday ngayon. Bwisit ka.

0 Reaction(s) :: Maagang Kabwisitan Part 2