Nasan ka na?

Dear MM,

Ilang buwan na ang lumilipas at wala pa rin akong balita kung ano na ang nangyayari sa iyo, kung asan ka na, kung bakit hindi ka nagpaparamdam. Alam ko kasalanan ko na hindi nasagot agad ang tawag mo sa telepono, nagpumilit ka pa nga na sandali lang iyon pero hindi ko nasagot sa pag-aakalang ibang tao ang nasa isip ko noong panahon na iyon. Kung nasagot ko sana ang tawag mo hindi ako magtatanong nang ganito. Kung nasaan ka man, sana OK ka lang diyan. Pag may oras ka na lang o pagkakataon kausapin mo ako. Alam mo naman ang mga contact info. ko. Malabong mabasa mo ito dahil hindi ka naman nagbabasa ng blog.

Sumasaiyo,
Jinji

0 Reaction(s) :: Nasan ka na?