He Says

"Kung hindi mo pa itatapon ang mga pangit na alaala ng isang tao, baka mabulok lang yan sa utak mo. Dapat laging may puwang ang utak para sa mga bagong magagandang alaala."
-Al, Facebook

0 Reaction(s) :: He Says