Almost Perfect

Hayzt ang sarap ng weather kaninang hapon. Sana laging ganun. Sky was overcast (white and gray cumulunimbus clouds). Sarap ng malamig na hangin na dumadampi sa iyong pisngi. Pakiramdam ko nalinis ang aking katawan at kaluluwa. Sana ganito lagi ang panahon. An almost perfect weather to me.

0 Reaction(s) :: Almost Perfect