Back to Online Gaming

after a couple of months na inactive sa online gaming; Cabal online pa ata ang last game na iyon. Heto nagbabalik muli si Jinjiruks sa aksyon at sa ngayon ang nilalaro niya ngayon - Shin Megami Tensei..

0 Reaction(s) :: Back to Online Gaming