He Says

“Hindi mo dapat iniiyakan ang nakaraan.Isipin mo,bakit nasa harap ang mata? Ito ay para lagi mong nakikita ang iyong hinaharap...”


-Mula kay Doraemon, Erik's Period

0 Reaction(s) :: He Says