Lamig

Katatapos lang ng pag-ulan, kakaiba ang lamig ng simoy ng hangin ngayon; Pumapasok sa aking kalamnan hanggang sa aking puso. Nararamdaman ko nang lumalamig na ang dati'y mainit na pagtibok nito. Panahon na lang makakapag-sabi kung ito'y mawawalan na ng init at patuloy nang bumalik sa dating tigas na parang adobe.

Pero umaasa pa rin ako at laging binabasa ang linya na ito mula sa blog ni Dale..

"but you have a new life now. It may not be much but it's fixable. You look at your new partner and you wish fervently. You hope that you have not committed the same mistake. You hope this time things will be different... you look at and you know that there are no guarantees, that the best you have is Hope."

2 Reaction(s) :: Lamig

  1. we worry too much of what might happen kaya hindi natin naiibibigay ang best natin

  2. yeah tama ka xtian!