Cabra Adventure (Day2) - Mahangkig Beach

Maagang nagising para magpunta sa Mahangkig Beach. Inayos mga gamit at kakailanganin. Pers time ko ulit sa beach kaya excited ako. Nag shortcut na kami sa mabatong daanan at usual pa picture na naman.

panoramic view

best buds at the rocky cliff

mini cave along the beach

Sige, ibuhos mo pa sa Buddha!

Hindi halata na pareho ng pinagbilhan

 ang init ng buhangin

one for all, all for one!

footprints

memories

After a couple of hours na paglalaro at harutan sa dagat. Umalis ang barkada bandang katanghalian. Lahat sunog kahit may sunblock pang nilagay. Hindi malilimutang experience ito ng tropa. Babalik kami dito sa susunod na taon. Tahimik. Secluded ang lugar. Napakapayapa. Ang sarap mamuhay sa islang ito.

0 Reaction(s) :: Cabra Adventure (Day2) - Mahangkig Beach