Sic

Hayz, hindi nakapasok. May ubo at lagnat. Nabigla lang siguro sa binuhat na mga bagahe at sa kainitan ng araw pa. Sinamahan pa ng namumulang bungang-araw sa leeg. Magiging Ok rin ako.

0 Reaction(s) :: Sic