He Says

"Hindi ito ang panahon ng drama ang mga lessons learned in life session. Ang buhay, binabagtas, hindi sinusulat. Hanggang dulo. Habang buhay."
-Sa pagtakbo at pag-aatubili, Elias' Cacoethes scribendi

0 Reaction(s) :: He Says