Antukin

Buong linggo walang ginawa kundi matulog lang. Nung Saturday evening, nakatulog at hindi nakapagtext kay Pooch pati na rin sa iba. Paggising ko naman hatinggabi na at tulog na ang lahat. Nagpaantok lang hanggang 3am. Nakatulog na naman at hindi nakapag-text sa iba. Nagising na naman nang Matanglawin na. Nakatulog ulit at nagising na naman ng bandang hapon. Hindi man lang nakapag-mall dahil walang budget. Nakakatamad ang ganito na walang ginagawa. Gusto mo umalis pero kailangan magtipid.

0 Reaction(s) :: Antukin