Sa wari ko

"Kung totoo ang kasabihan na may taong inilaan para magmahal at makasama mo, para saan pa ang ilang pagkakataon na kailangan mo pang ipaglaban ang taong mahal mo para mapasaiyo?"

5 Reaction(s) :: Sa wari ko

  1. may punto, siguro ang iba ay nakukuntento na sa meron sila, at nagiging masaya na, kaya ipinaglalaban na, at hindi na hinihintay pa ang taong inilaan pa sa kanila

  2. maybe to know how brave / strong you can be and to learn things...

  3. we were given a few wrong people in order to ready ourselves when the right one comes along..

  4. i guess, its a risk, a test to know if s/he is indeed that someone...

  5. hayz totoo lahat ng sinabi nyo, minsan hindi maintindihan ang pagibig