She Says

Minsan ayos lang na makisabay ka sa agos, makiayon sa direksyon ng hangin, pero may mga pagkakataon din na dapat idirekta natin, may mga pagkakataon na kinakailangan nating gamitin ang pisi ng saranggola ng buhay natin para mas maging matayog pa ang ating lipad.
-Saranggola, Yanah's Life is a Twitch

0 Reaction(s) :: She Says