Aktibidad

Sa wakas at weekend na.
Natulog lang paguwi dahil sobrang antok.
Pagkagising, binalak na pumunta sa bahay ng mga tropa.
Kung merong bakante eh mag Net muna para sa updates.
Kaso walang connection dahil malakas ang ulan.
Pumunta kina Cyril pero wala pa
Pumunta rin kina Rene pero wala rin siya.
Nagpunta nalang sa TownCenter para magpalipas ng oras.
Dumaan sa National Bookstore at nagbasa ng mga books.
Umalis rin matapos suyurin ang buong bookstore.
Bumili ng popcorn.
Nasa bridgeway, senti senti moment habang minamalas ang pagbuhos ng ulan.
Umuwi rin matapos humina ang pagulan.
Naglakad lang kagaya ng ginawa kahapon.
Maraming iniisip na bagay-bagay.
Sumasakit na minsan ang ulo sa dami.
Naghanap ng NetCafe, sa paglalakad.
Ang balik eh dito rin sa amin.
Ewan ko wala pa akong balak gawin mamayang gabi.
Sana maganda ang panahon bukas dahil maraming gagawin.

0 Reaction(s) :: Aktibidad