LSS - It Might Be You - Stephen Bishopsigh.. napapakanta nalang minsan pag nasa loob ng MRT or kapag nasa biyahe at ako lang ang pasahero.. lalo na ang line na.. "wishing there would be, someone waiting over me.."

0 Reaction(s) :: LSS - It Might Be You - Stephen Bishop