Welkam Bak Ka Toning!

Syempre, tumatanda tayo at natututo sa ating mga pagkakamali. Nagbago na ako (choz). Seryoso, malaki ang nagawa sa akin ng taong iyon. Ang taong iyon na minsan ko lamang nakilala ay naging parte na ng aking buhay. Ang taong iyon na sa hinagap ng aking panaginip ay hindi ko inasahan na makikilala ko pa. Ang taong bumago sa poging nilalang na tulad ko.

Mahirap akong pasukuin. Mahirap akong payukuin. Hindi ako basta-basta nagtitiwala sa ibang tao. Hindi ako naghihintay ng matagal sa mga late na tao. Hindi ako nagbibitbit ng gamit ng ibang tao. Hindi mo ako mapapagastos.
-Ang Hindi Namamatay na Masamang Damo, Toning's Free to Play

2 Reaction(s) :: Welkam Bak Ka Toning!

  1. hmmm, ma-visit nga ang blog n'ya. :)

  2. ahaha