Mayo na!

Unang ulan ng Mayo! Blessing ng magandang buwan na papasok. Diligan ang uhaw na lupa.

2 Reaction(s) :: Mayo na!

  1. at palalamigin ang mainitin mong ulo... hehehe... peace...

  2. haha!