Fall again

"It is necessary to fall and lost people, plans, chances and time in order to move-on and be a better me. It is natural to regret and dwell on those loss for a while but it is a danger to linger on them. Dapat hindi ko papayagan ang mga pagkabigo na yun na ikulong ako at di na muling mangarap. Malaki ang mundo at isa lamang akong kulangot kumpara sa unibersong sumasaklaw sa akin kaya hindi ko dapat hayaang gawin akong alipin ng sarili kong pagkabigo.

Lahat ng tao ay nakakaranas ng pagkabigo, pagkawala at pagkatalo. Likas sa isang tulad ko ang mahamak ng sarili kong ambisyon at mga buktot na paniniwala. Ang mas importante, naunawaan ko na mahalaga ang mga nararanasan ko. Hindi magbubunga ng marami ang sangang maraming dahon. Hindi rin makakalipad ng matayog ang ibong may dagit na mabigat na bagay. Sa pag-akyat ng bundok, kailangan mong iwanan ang mga bagay na itinuturing mong importante at dalhin lamang ang mga bagay na tunay na mahalaga."
-Falling Down the Second Time, Elias' Blog

0 Reaction(s) :: Fall again