Loss
have to admit hindi natuloy ang plan ko last month, kaya i concede and bahala na yung nasa Taas kung ano man ang path na ilalatag niya sa akin, tanggap ko na and have to go with the flow..

0 Reaction(s) :: Loss