Rainano ba ito, ilang linggo o buwan na patuloy ang pag-uulan, papalitan naba ng Burmecia (fictional town in FF9) ng Montalban dahil walang humpay ang ulan..

2 Reaction(s) :: Rain

  1. I miss this game. Ingat sa ulan.

  2. honga po eh, ingat ka rin