and they are Back again

Naruto#618, The Ones who know Everything

2 Reaction(s) :: and they are Back again

  1. iyan na. ang unang apat na hokage.

  2. kanino na naman kaya niya itatapat ang mga Hokage