Something to think about..

"Mahirap pala pag nagpre-pretend lang na masaya ka, then you'll end up yourself empty. Unti unti ka rin palang napapagod. Masaya sana kung mahal na mahal mo siya gaya ng ginagawa niya kaso hindi eh. So its better to leave than to cheat right?"

0 Reaction(s) :: Something to think about..