Look Up

Nung mga nakaraang araw habang binabagtas ko ang kahabaan ng Commonwealth ave at around 9pm eh bigla na lang ako napatingala sa isang itim na poster malapit sa Ever, it says "Young Man.. Look up!" -God, bigla na lang may namuong mga luha sa aking mga mata at sinabi sa sarili ko anung mga kasalanan ang aking pinag-gagawa sa loob ng mga panahong inilagi ko rito sa mundo. What have I done? May nagawa ba akong mabuti.

Kasing dilim ng gabing kalangitan ang buhay ko ngayon, puno ng walang kasiguruhan at hindi alam kung anung landas ang aking tatahakin sa loob ng ilang mga taon, saan ako patutungo, anu mangyayari sa akin, anung mga dapat kong gawin, anu ang misyon ko sa mundong iababaw. Bakit ganito ang aking nararamdaman sa ngayon, anung mga kailangan kong gawin? Napakaraming tanong pero hirap akong mahanap ang kasagutan. Bigla akong nalungkot nung mga oras na iyon. Pero umaasa pa rin ako na meron pa ring maaliwalas na langit ang naghihintay sa akin.

0 Reaction(s) :: Look Up