July 18 earthquake, Verum Est?

2008 predictions of Mr. Jucelino Nobrega Da Luz (misspelled:Juseeleno Nobrega Daroose)

- Will find the medicine for AIDS and Dengue
- 18th July, Philippine will get 8.1 earthquake, thousands people will die
- The Empire State Building New York will get terror attack in September.
- 13th of September, China will get 9.1 earthquake in Nanning and Hainan, at the same time will get 30 meters Tsunami, millions people will die, the tsunami may go to Japan Directly.

Ngayon natin malalaman kung totoo nga itong propesiya ng taong ito. Anytime and anywhere naman pwede magkaroon ng ganung kalakas o kahina na lindol. Mas mabuting handa tayo anumang oras. Keda mag panic sa isang prediction na wala namang basehan.

***

Update: Mukhang lumindol nga.. lumindol ang career ng bulaang propeta na ito dahil wala man lang nangyaring lindol sa loob ng araw na iyon. Nasa baba ang ebidensya kung saan eh wala man lang nangyaring lindol sa Pilipinas sa loob ng araw na iyon, ang datos na ito ay mula pa sa US Geological Survey at up to date or real-time ang earthquake list na ito..

0 Reaction(s) :: July 18 earthquake, Verum Est?