Clip: Assassins Creed 2 (E3 Trailer)

2 Reaction(s) :: Clip: Assassins Creed 2 (E3 Trailer)

  1. i love the first game... i'm pretty sure i'll like this one as well!!!

  2. honga eh. nakikinood na lang nga ako dito sa berks ko pag naglalaro siya. sa controls pa lang kasi nahihirapan na ako!