First Ever Late

Salamat sa malakas na ulan, baha sa harapan ng aming bahay, ang heavy traffic at ang kakupadan ko maglakad. More than 20 minutes akong late sa office.

0 Reaction(s) :: First Ever Late