He Says

"Wag kang magtangi ng nararamdaman at nalalaman kung wala kang balak panatilihin ang relasyon. Wag mong hintaying ibang tao ang mang-iwan sa'yo. Tandaan, ang umiibig ay nagtitiwala. Kapag nakita mo na ang kaligayahan mo, wag mo nang iisipin na baka may mas hihigit pa sa taong sa'yo na. Sa mundong ito, natural na may nakakahigit at nakakababa."

-Ibang daan pabalik, Elyas' Ang mga Lihim ni Hudas

0 Reaction(s) :: He Says