He Says

"Pero nasanay na ako. Nasanay na ako na hindi na kami nag-uusap. Nasanay na ako na walang kumustahan. Nasanay na ako umagahin sa lansangan. Siguro ready na ako. Ready na ako ma-gain ang freedom ko. Siguro, ready na ako maging single ulit. Lahat naman yata ng bagay natututunan at napagsasanayan."

-Password, The Loves Curiousity

0 Reaction(s) :: He Says