C1A2: Gudbay Kate

Lumipas ang ilang oras na naging araw. Unti-unting nakalimutan ni Jerry si Kate. Siguro nga natuto na siya sa ilang beses na heartbreak at manhid na siya dito at madaling nakapag-move-on. Inaya nalang niya ang sarili niya sa pagpunta sa isang pasyalan at inubos ang buong araw dito sa galaan. Inaalo ang sarili, pinipilit kalimutan ang taong buhat palang kolehiyo eh crush na niya.

Kinabukasan, Lunes. Usual routine si Jerry sa pag-surf sa Internet. Usual na ginagawa niya, kaadikan sa mga Facebook games. Kahit lam niyang online din si Kate, hindi niya ito pinansin. Kibit-balikat lang siya at patuloy lang sa paglalaro. Hindi naman siya nakatiis at nag-message lang siya dito. Isang simpleng sagot lang ang natanggap ni Jerry. Hindi niya na rin kinulit ang isa. Alam naman niyang aalis na rin naman ito ng bansa.

Nabasa nalang niya sa status nito sa YM na nag-sosorry ang isa. Hindi niya alam kung para sa kanya ito kaya kibit-balikat na naman siya. Panay on/offline si Kate. Hindi naman pinansin ito ni Jerry hanggang sa tuluyan nang ma-offline na parang ATM.

Kinagabihan nag-miskol si Kate kay Jerry. Iyon ang huling ugnayan nila habang sinusulat niya ang entry sa kanyang blog. Hindi umaasa si Jerry na magbabago ng isip si Kate. Masaya na rin siya para dito at sana nga mahanap na niya ang kanyang hinahanap. Kung iyon lang ang paraan para siya makalimot sa kanyang ex. Mas mabuti na ang ganun. Sa loob-loob n Jerry. Siguro nga hindi talaga sila para sa isa't-isa. Na merong nakalaang tao para sa kanila. Pero kung mag-krus man ang kanilang landas. Handa na si Jerry na harapin si Kate ulit, hindi bilang manliligaw ngunit bilang kaibigan nito.

Hindi wawakasan ang kwentong ito at tatapusin lang ng isang tuldukuwit (;)

0 Reaction(s) :: C1A2: Gudbay Kate