ang [Sarap] Magbiyahe!

Ang sarap magbyahe! Explore ang mga lugar na hindi mo pa nararating. Accomplishment mo yon kapag napuntahan ang lugar ng gusto mo. Sarap ng feeling!
-Reminisce, Marco Polo's Kol me Empi

kita-kits ulit this November sa Sagada, Empoy and Mami Yanah, miss you guys!

me chance pa kayang makita natin ang kailaliman (est. 12 feet) ng Bokong Falls

lazy/siesta time malapit sa Sagada Church

hehe, hindi ko malilimutan ang scene na ito, too bad ma eexeperience ko ulit itong part na ito at marami pa akong mararanasang hirap sa full circuit ng Sumaguing Cave

0 Reaction(s) :: ang [Sarap] Magbiyahe!