The Top Stupid Answers To Game Show Questions

taken from RX TMR..

1. Blasphemous – Q: “Ano sa Tagalog ang teeth?” A: “Utong!”

2. Carlo of Taguig – Q: “Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?” A: “Umiilaw!”

3. Pancho – Q: “Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao? A: “Humanitarian?”

4. Joan C – Q: “Sina Michael at Raphael ay mga…” A: “Ninja?”

5. Potpot/Simplyme – Q: “Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?” A: “Sunog!”

6. Arcueid – Q: “Magbigay ng sikat na Willie.” A: “Willie da pooh!”

7. Raimon – Q: “Ang mga Hindu ay galing sa aling bansa?” A: “Hindunesia?”

8. Bonnjeru – Q: “Anong hayop si King Kong?” A: “Pagong!”

9. MaudeEvans – Q: “Magbigay ng mabahong pagkain.” A: “Tae!”

10. Supertanker – Q: “Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?” A: “Canadia!”

11. RC & Cess – Q: “Kumpletuhin – Little Red…” A: “Ribbon!”

12. Jose de Vengenge – Q: “Ano ang tinatanggal sa itlog bago ito kainin?” A: “Buhok?”

13. Arcueid – Q: “Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin.” A: “Tinga!”

14. LilMaui – Q: “Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?” A: “Pag balita?”

15. Katherine – Q: “Ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa?” A: “Baby oil?”

16. RC & Cess – Q: “Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halu-halo?” A: “Sweetserland?”

17. RC & Cess – Q: “Sinong higanteng G ang tinalo ni David?” A: “Godzilla?”

18. LilRedShiningNips – Q: “Ano ang mas malaki, itlog ng ibon o sanggol ng tao?” A: “Itlog ng tao!”

19. Jose de Vengenge – Q: “Anong S ang tawag sa duktor nag nago-opera?” A: “Sadista?”

20. Ned – Q: “Blank is the best policy.” A: “Ice tea?”

21. Boc – Q: “Anong parte ng itlog ang masarap?” A: “Yung tangkay?”

22. Espeks – Q: “Saan binaril si Jose Rizal?” A: “Sa likod!”

23. No Angel – Q: “Fill in the blanks – Beauty is in the eye of the ____.” A: “Tiger?”

24. No name – Q: “Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?” A: “Saging!”

25. No name – Q: “Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang Inggles ng toyo?” A: “Baliw!”

26. Kayee – Q: “Anong tawag mo sa kapatid ng nanay mo?” A: “Kamag-anak!”

27. Kid Bukid – Q: “Saan nakukuha ang sakit na AIDS?” A: “Sa motel?”

28. His Cuteness – Q: “Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?” A: “Cold water!”

29. Katuray – Q: “Sinong cartoon charcater ang sumisigaw ng yabba dabba doo?” A: “Si scooby dooby doo?”

30. Loipogi – Q: “Heto na si kaka, bubuka-bukaka.” A: “Operadang bakla?”

31. litzkrieg – Q: “Ilan ang bituin sa American flag?” A: “Madami!”

32. Adakrab 14 – Q: “Ano ang tawag mo sa taong isa lang ang mata?” A: “Abnormal!”

2 Reaction(s) :: The Top Stupid Answers To Game Show Questions

  1. OMG!!! Nangingiyak ako sa tawa... LOL! Panalo ito!!!

  2. honga eh. marami pa yan sa morning rush.