He Says

"Hindi dahil boyfriend mo ko may karapatan na akong pigilan ka sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Ang pinaka magagawa ko lang ay suportahan ka sa mga pangarap mo.
...

Masaya ako kung alam kong masaya ka sa ginagawa mo at natutupad mo ang mga pangarap mo.."
~ sabi ng puso, Bunwich and Siopao

0 Reaction(s) :: He Says